Selecteer een pagina

Voorgaande dementietafels

Hieronder vind je een overzicht van de afgelopen Groningse Dementietafels. De diapresentaties zijn te downloaden met een ‘Mijn SDTG’ account. Heb je nog geen ‘Mijn SDTG’ account? Maak deze dan makkelijk (en geheel gratis) aan.

2024

15e Dementietafel Noord: Begeleidingsmethodieken voor VB+dementie
2 april 2024
Irene IJpma, senior onderzoeker en Aurora Ulgiati, gedragskundige-onderzoeker bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, namen de honderd bezoekers van de avond mee in hun onderzoek naar begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder mensen met VB+dementie. Ze gingen in op verschillende praktijkvragen: wat is een begeleidingsmethodiek? Welke zijn er in Nederland, en dan specifiek voor mensen met VB+dementie? Werken de gevonden methodieken? En zijn ze praktisch toepasbaar? Uit het onderzoek kwam Dementia Care Mapping (DCM) als beste naar voren. Roelie Fopma, gedragskundige bij Alliade en Natascha Albers, gedragskundige bij 's Heeren Loo vertelden na de pauze over het inzetten van DCM in de praktijk. DCM bestaat uit een observatiemethodiek (mapping) en een cyclisch proces voor het begeleidend team. Tijdens de observatie wordt een 'foto' gemaakt aan de hand van voorgedefinieerde codes waarmee o.a. naar persoonsversterkende en persoonsondermijnende interacties wordt gekeken. De observator geeft dit terug aan het begeleidend team zonder oordeel. Het team van begeleiders gaat hier vervolgens zelf mee aan de slag om te komen tot acties. Meer informatie:
 • www.alliade.nl/pwo/begeleidingsmethodieken
 • Download van gratis e-boek 'De Grote Methodiekengids' (University of Groningen Press)
 • Download diapresentatie

  2023

  14e Dementietafel Groningen: Verslikken en Downhill
  25 april 2023
  Op dinsdag 25 april 2023 werd het onderbelichte onderwerp van dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie (hoe vaak komt het voor? hoe kun je het signaleren? en wat kun je eraan doen?) behandeld door Susanna van der Woude en Marloes Schüller-Korevaar (logopedist-onderzoekers bij de afdeling PWO van Alliade). Na de pauze vertelde Greet Breugem-Krol, moeder en auteur over het alzheimerproces dat ze meemaakte met haar oudste zoon. Ze droeg voor uit haar eigen werk' DownHill: brieven aan mijn oudste zoon'.

  Download diapresentatie

  Download samenvatting

  2022

  13e Dementietafel Groningen: Dementie bij mensen met (Z)EV(M)B
  11 oktober 2022
  Op dinsdag 11 oktober 2022 stond het onderwerp Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen centraal staan. Dr. Aly Waninge (lector bij Hanzehogeschool en fysiotherapeut bij Visio) ging in op de vraag waarom het belangrijk is om te weten of iemand met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen dementie heeft. Maureen Wissing (promovenda bij Hanzehogeschool en RUG/UMCG) presenteerde daarna de resultaten van 3-jarig onderzoek naar het herkennen van dementie bij deze doelgroep. Tot slot belichtten Marieke Groen (gedragskundige-onderzoeker bij de afdeling PWO van Alliade) en Maureen Wissing een casus van iemand met een ernstige verstandelijke beperking en dementie waarin de eerder gepresenteerde symptomen te herkennen waren. Download diapresentatie Download samenvatting

  12e Dementietafel Groningen: Slaap bij dementie
  12 april 2022
  Op dinsdag 12 april 2022 stond het onderwerp Slaap en dementie centraal. Annelies Smits (arts VG bij De Zijlen en somnoloog bij SEIN) ging in haar voordracht Het verloren ritme in op de relatie tussen slaap en dementie. Daarna gaf het Expertteam Slapen van De Zijlen een aantal voorbeelden uit de praktijk. Download diapresentatie Download samenvatting

  2021

  11e Dementietafel Groningen: Gedragsveranderingen
  30 november 2021
  Tijdens deze Dementietafel stonden Gedragsveranderingen centraal. Dr. Alain Dekker (RUG/UMCG, Alliade) vertelde de resultaten van het BPSD-DS onderzoek naar gedragsveranderingen bij downsyndroom en dementie. Aansluitend gingen Maria Meijndert en Esther Teuben (Cosis) in op hun praktijkvoorbeelden met gedragsveranderingen die zij als begeleiders mee maken in hun dagelijks werk. I.v.m. de coronamaatregelen vond deze Dementietafel digitaal plaats via Microsoft Teams. Download diapresentatie      

  2019

  Reprise in Drenthe: Carrousel van begeleidingsmogelijkheden
  28 oktober 2019
  Op 8 oktober 2019 vond de Dementietafel Groningen plaats in het Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk. Op 28 oktober ging dit programma in reprise in het Van der Valk Hotel Spier, mede mogelijk gemaakt door Vanboeijen.

  10e Dementietafel Groningen: Carrousel van begeleidingsmogelijkheden
  8 oktober 2019
  Tijdens de Dementietafel Groningen op 8 oktober (Hoogkerk) en 28 oktober (Spier) stonden begeleidingsmogelijkheden bij dementie centraal. In de carrousel kwam het contactapparaat CRDL, dagbestedingsactiviteiten en muziektherapie aan bod. Tijdens de pauze was er een uitgebreide informatiemarkt waar de CRDL, de robotkat, het zorgrobotje Tessa, de Qwiek-Up en de Labyrintfiets uitgeprobeerd konden worden. Download diapresentatie

  9e Dementietafel: Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning
  1 april 2019
  Jan ten Napel (tandarts) vertelde over het belang van goede mondzorg en gaf tips hoe je de mond bij iemand met dementie schoon en gezond kunt houden. Na de pauze introduceerde Marja Oud (verpleegkundig zorgconsulent palliatieve zorg, Esdégé-Reigersdaal) ons in het thema palliatieve zorg. Meer weten over palliatieve zorg? Marja Oud heeft een bundel samengesteld met achtergrondmaterialen over de verschillende aspecten die aan bod zijn gekomen. Download diapresentatie Download samenvatting Video 1: Stoken Video 2: Ragen Video 3: Poetsen Video 4: Prothese reinigen Download bundel palliatief

  2018

  8e Dementietafel Groningen: Van niet-pluis gevoel tot diagnostiek
  30 oktober 2018
  120 vonden hun weg naar het Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk.  Onderzoeker Dr. Alain Dekker (RUG-UMCG) over eiwitophopingen in de hersenen bij de ziekte van Alzheimer, en of we Alzheimer ook kunnen meten. Na de pauze werd ingezoomd op de dagelijke praktijk, het diagnostisch proces van niet-pluisgevoel tot diagnostiek. Logopedist Sabrina van Weering ('s Heeren Loo) verhelderde de rol van de logopedist bij dementie. Daarna bespraken Marie-José van Dreumel (arts VG, Cosis), José Eleveld (orthopedagoog/GZ-psycholoog, Cosis) en Margriet Koster-Frik (begeleider, Cosis) een casus uit de praktijk. Zij illustreerden hoe de diagnose van dementie vooral ook het uitsluiten van andere oorzaken is. Download diapresentatie Download samenvatting

  7e Dementietafel Groningen: Carrousel van begeleidingsmogelijkheden bij dementie
  10 april 2018
  Op deze eerste Dementietafel in het Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk lieten 120 bezoekers zich inspireren door een carrousel van begeleidingsmogelijkheden bij dementie. Er werd ingegaan op beweging (Rianke Nieuwenhuis en Sabrina van Weering, 's Heeren Loo), de CRDL (Stefan Stielstra, De Zijlen), beleven in muziek (Moniek Buikstra, De Zijlen), BeleefTV (Gillion Du Cou), shantalamassage (Hennie Posthoorn), contactclown (Martine Bosch, De Zijlen) en de begeleidingsstijlen (Sharina Grefelman, Cosis). Naast plenaire presentaties was er ruim gelegenheid voor het uitproberen van verschillende materialen in de foyer.

  Download diapresentatie

  2017

  6e Dementietafel Groningen: Gedragsveranderingen
  3 oktober 2017
  Ruim 90 bezoekers bezochten deze thema-avond over dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom. Marie-José van Dreumel (arts VG, NOVO) ging in gesprek met een ervaringsdeskundige (zus) over haar ervaringen. Alain Dekker (RUG-UMCG) presenteerde de resultaten van het grootschalige praktijkonderzoek naar gedragsveranderingen. Sharina Grefelman (orthopedagoog, NOVO), José Eleveld (GZ-psycholoog, NOVO) en Marie-José van Dreumel illustreerden de resultaten met voorbeelden uit hun dagelijkse werk.

  Download diapresentatie

  5e Dementietafel Groningen: Kwaliteit van leven
  28 maart 2017
  Op dinsdagavond 28 maart 2017 werd het thema 'Kwaliteit van leven' besproken. Geestelijk verzorgers Annet Hogenesch en Mieke van 't Hoog (De Zijlen) namen kwaliteit van leven, (zorg)ethiek en het LACCS principe onder de loep.

  Download diapresentatie

  2016

  4e Dementietafel Groningen: Beweging
  8 november 2016
  Op de avond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen was het thema: 'Beweging bij ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (en dementie)'. Bewegingswetenschapper Alyt Oppewal (Erasmus MC) vertelde over fitheid en hoe je een beweegprogramma implementeert in de praktijk. Fysiotherapeut Aly Waninge (Koninklijke Visio en Hanzehogeschool) vertelde over healthy ageing en leefstijl.

  Download diapresentatie

  3e Dementietafel Groningen: Contact en communicatie
  12 juli 2016
  Deze avond stond in het teken van 'contact en communicatie met iemand met een verstandelijke beperking en dementie'. Logopedist Jessica Pavlis gaf praktische handvatten en muziektherapeut Sandra van Aubel (NOVO) liet zien hoe muziek ingezet kan worden als middel om in contact te komen met iemand met dementie.

  Download diapresentatie

  2e Dementietafel Groningen: Dementiegerelateerde gedragsveranderingen
  22 maart 2016
  Op dinsdagavond 22 maart 2016 ging de Dementietafel Groningen (>80 bezoekers) over 'Dementie-gerelateerd gedrag: ervaringen van de professional en de verwant'. Wat weet u over dementie? Na een interactieve Dementietafelquiz, gingen Sharina Grefelman (NOVO) en Alain Dekker (RUG-UMCG) dieper in op gedragsveranderingen: Over welk gedrag hebben we het? Hoe kunnen we dat in kaart brengen, en wat kun je eraan doen? Met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ervaringsdeskundige Henny Posthoorn vertelde over haar zus met het syndroom van Down en dementie.

  Download diapresentatie

  2015

  1e Dementietafel Groningen: Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
  6 oktober 2015
  Op dinsdagavond 6 oktober 2015 vond de eerste Dementietafel Groningen plaats. Prof. Peter Paul De Deyn (RUG-UMCG), Marie-José van Dreumel (NOVO), Alain Dekker (RUG-UMCG) en Sharina Grefelman (NOVO) gaven een overzicht van dementie in het algemeen, en hoe zich dit specifiek uit bij mensen met een verstandelijke beperking. Speciale aandacht was er voor mensen met downsyndroom aangezien zij een sterk verhoogde kans hebben om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Download diapresentatie