Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Dementietafel Groningen (SDTG)

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens registreert SDTG? Waarvoor gebruiken we deze? En hoe gaan we daarmee om?

 1. SDTG

Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft als doel het bevorderen en faciliteren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. De stichting organiseert laagdrempelige informatie- en ervaringsbijeenkomsten over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, zogenaamde ‘Dementietafels’. Dementietafels zijn bedoeld voor familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers.

 1. Welke persoonsgegevens registreert SDTG?

Op www.sdtg.nl en www.dementietafelgroningen.nl kun je een Mijn SDTG account aanmaken. Dit persoonlijke account heb je nodig om je aan te melden voor de aankomende Dementietafel, om de diapresentaties (en eventuele andere materialen) van de avond kosteloos te downloaden, en om de uitnodiging te ontvangen voor de volgende Dementietafel Groningen.

Voor het aanmaken van een Mijn SDTG account en het aanmelden voor een Dementietafel vragen we enkele persoonsgegevens:

 • Geslacht/aanspreekvorm (dhr./mevr.)
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Beroep of familierelatie tot iemand met een verstandelijke beperking
 • Zorginstelling
 • Bankrekeningnummer (uitsluitend bij ons bekend via transactieverwerker Mollie wanneer je SDTG steunt met een donatie). Bankrekeninggegevens worden niet in onze database geregistreerd.

SDTG vraagt niet naar bijzondere persoonsgegevens, zoals jouw BSN-nummer, nationaliteit of financiële situatie.

 1. Waarvoor gebruikt SDTG deze persoonsgegevens?

De bovenstaande persoonsgegevens worden voor twee redenen opgevraagd:

Om contact op te nemen (nieuwsbrief, uitnodiging, bevestiging van aanmelding):

 • We informeren je standaard per e-mail over de uitnodiging voor een nieuwe Dementietafel, het beschikbaar komen van downloads, en het bevestigen van jouw aanmelding.
 • In uitzonderlijke gevallen zouden we contact met je kunnen opnemen per telefoon, bijvoorbeeld als de bijeenkomst door onvoorziene omstandigheden op het laatste moment moet worden afgelast, en we je niet voor niets naar Groningen willen laten reizen.
 • Voor bijzondere bijeenkomsten (jubilea, speciale edities) zouden wij je in de toekomst een papieren uitnodiging per post kunnen sturen.

Om te analyseren of SDTG haar doelstelling haalt:

 • Bereikt SDTG voldoende familieleden, mantelzorgers en (persoonlijk) begeleiders? En is de verhouding tussen familieleden en professionals optimaal voor ervaringsuitwisseling? (analyse van beroep of familierelatie)
 • Bereikt SDTG medewerkers van verschillende organisaties in het noorden? (analyse zorginstelling)
 • Bereikt SDTG mensen in de hele provincie Groningen (+Drenthe/Friesland)? (analyse NAW-gegevens)

 1. Hoe gaat SDTG om met jouw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en gebruiken ze uitsluitend voor bovengenoemde redenen. Het is het mogelijk dat jouw e-mailadres wordt gebruikt om je uit te nodigen voor een bijeenkomst over verstandelijke beperking en/of veroudering/dementie die door één van de samenwerkende organisaties binnen SDTG wordt georganiseerd.

Bewaren van gegevens
SDTG slaat de gegevens zorgvuldig op in een databestand met wachtwoord. Alleen bestuursleden van SDTG en leden van het organiserend comité hebben toegang tot dit bestand om je uit te nodigen voor de volgende Dementietafel. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt. SDTG bewaart jouw persoonsgegevens voor zolang er Dementietafels worden georganiseerd (om je blijvend te kunnen uitnodigen), of totdat je aangeeft dat je niet langer een Mijn SDTG account wilt hebben (en dus geen uitnodigingen en updates meer wenst te ontvangen).

Worden je gegevens gedeeld met derden?
Ja, maar uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor een wettelijke verplichting of omdat wij bepaalde zaken uitbesteden aan bedrijven (denk aan websitehoster of transactieverwerker)

Website: WebNexus onderhoudt onze website (incl. de Mijn SDTG omgeving).
Nieuwsbrief: SDTG maakt gebruik van Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen. Hiervoor importeren wij de e-mailadressen in ons Mailchimp-account.
Donatie: Indien je een donatie doet via onze website, dan verstrekken wij (automatisch) enkele persoonsgegevens aan transactieverwerker Mollie. Dit bedrijf handelt iDeal- en creditcardbetalingen voor ons af (vertrouwelijk), gekoppeld aan onze bankrekening bij SNS Bank. Jouw bankrekening- of creditcardgegevens zijn alleen bij ons bekend wanneer je een donatie doet. Deze gegevens slaan wij niet op in een database.

Verkoopt SDTG persoonsgegevens?
Nee. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

 1. Inzage, correctie en verwijderen van jouw gegevens

Als je een Mijn SDTG account hebt, kun je hierop inloggen om te zien welke gegevens wij van je hebben. Dit zijn de gegevens die je zelf hebt ingevuld bij het registreren/aanmaken van jouw account. Je kunt deze gegevens in de Mijn SDTG omgeving zelf aanpassen (updaten), of je account verwijderen.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

 1. Vragen of verzoeken?

Heb je vragen of verzoeken naar aanleiding van deze privacyverklaring? Je kunt ons bereiken via het contactformulier op de website: www.sdtg.nl/contact