Selecteer een pagina

Stichting & statuten

Stichting Dementietafel Groningen

Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) heeft als doel het bevorderen en faciliteren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het periodiek organiseren van laagdrempelige informatie- en ervaringsbijeenkomsten over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, zogenaamde ‘Dementietafels’, voor een breed publiek (familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers), alsook door verspreiding van informatie en ervaringen via andere kanalen.

SDTG is de rechtspersoon van het Groninger Dementietafelcomité, een samenwerkingsverband tussen Cosis, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Vanboeijen, de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG, zaVie en Zorgbelang Groningen.

Statuten

Stichting Dementietafel Groningen is opgericht op 9 april 2018 te Groningen, onder toezicht van mr. Ariën Joan Nielsen, notaris te Groningen en lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Klik hier voor de oprichtingsstatuten.