Selecteer een pagina

15e Dementietafel Noord: Begeleidingsmethodieken voor VB+dementie

Datum en tijdstip
2 april 2024
19:30 - 21:30

Locatie
Het Kruispunt Marum


Irene IJpma, senior onderzoeker en Aurora Ulgiati, gedragskundige-onderzoeker bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, namen de honderd bezoekers van de avond mee in hun onderzoek naar begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder mensen met VB+dementie. Ze gingen in op verschillende praktijkvragen: wat is een begeleidingsmethodiek? Welke zijn er in Nederland, en dan specifiek voor mensen met VB+dementie? Werken de gevonden methodieken? En zijn ze praktisch toepasbaar?

Uit het onderzoek kwam Dementia Care Mapping (DCM) als beste naar voren. Roelie Fopma, gedragskundige bij Alliade en Natascha Albers, gedragskundige bij ‘s Heeren Loo vertelden na de pauze over het inzetten van DCM in de praktijk. DCM bestaat uit een observatiemethodiek (mapping) en een cyclisch proces voor het begeleidend team. Tijdens de observatie wordt een ‘foto’ gemaakt aan de hand van voorgedefinieerde codes waarmee o.a. naar persoonsversterkende en persoonsondermijnende interacties wordt gekeken. De observator geeft dit terug aan het begeleidend team zonder oordeel. Het team van begeleiders gaat hier vervolgens zelf mee aan de slag om te komen tot acties.

Meer informatie:

  • www.alliade.nl/pwo/begeleidingsmethodieken
  • Download van gratis e-boek ‘De Grote Methodiekengids‘ (University of Groningen Press)
  • Download diapresentatie

    Aanmelden voor Dementietafel

    Het is nog niet mogelijk je aan te melden voor deze Dementietafel. Mail naar info@sdtg.nl om op de contactlijst geplaatst te worden. Je krijgt bericht van ons als de aanmeldingen geopend zijn.