Selecteer een pagina

Op dinsdagavond 2 april namen Irene IJpma, senior onderzoeker en Aurora Ulgiati, gedragskundige-onderzoeker bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, de honderd bezoekers van de avond mee in hun onderzoek naar begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder mensen met VB+dementie. Ze gingen in op verschillende praktijkvragen: wat is een begeleidingsmethodiek? Welke zijn er in Nederland, en dan specifiek voor mensen met VB+dementie? Werken de gevonden methodieken? En zijn ze praktisch toepasbaar?

Uit het onderzoek kwam Dementia Care Mapping (DCM) als beste naar voren. Roelie Fopma, gedragskundige bij Alliade en Natascha Albers, gedragskundige bij ‘s Heeren Loo vertelden na de pauze over het inzetten van DCM in de praktijk. DCM bestaat uit een observatiemethodiek (mapping) en een cyclisch proces voor het begeleidend team. Tijdens de observatie wordt een ‘foto’ gemaakt aan de hand van voorgedefinieerde codes waarmee o.a. naar persoonsversterkende en persoonsondermijnende interacties wordt gekeken. De observator geeft dit terug aan het begeleidend team zonder oordeel. Het team van begeleiders gaat hier vervolgens zelf mee aan de slag om te komen tot acties.

Meer informatie:
www.alliade.nl/pwo/begeleidingsmethodieken
Download van gratis e-boek ‘De Grote Methodiekengids‘ (University of Groningen Press)
De dia’s van de avond zijn vanaf nu rechtsbovenin te downloaden (na inloggen in het MijnSDTG-account > Downloads)